vraagteken iconInformatie en verwijzingen rondom zorg en gezondheid

Informatie en verwijzingen naar informatie en instellingen op het gebied van zorg en gezondheid.

  • Heeft u ondersteuning, zorg of hulp nodig en kunt u die niet krijgen van kinderen, familie, buren of vrijwilligers? Dan kunnen wij u misschien helpen. Op de pagina 'Wmo' kunt u meer informatie vinden.
  • Heeft u een vraag over werk, jeugdhulp en Wmo? Is er niemand in uw omgeving die u kan ondersteunen? Neem dan contact op met de onafhankelijke cliëntondersteuning van MEE Noord- en Midden-Limburg via telefoonnummer (088) 465 35 15 of info@mee-nml.nl.
  • Voor vragen en advies over opvoeden en opgroeien kunt u terecht bij het Centrum Jeugd en Gezin.
  • Heeft u een vraag over wonen, welzijn, zorg en/of financiën en is er niemand in uw omgeving die u kunt helpen? U kunt terecht bij de WegWijZer, waar u telefonisch of aan het loket geholpen wordt. Meer informatie kunt u vinden op de website van de WegWijZer.
  • Regelhulp is een wegwijzer voor zorg en ondersteuning. De website van Regelhulp helpt u op weg met het regelen van hulp, zorg of ondersteuning.
  • Op de sociale kaart van Roermond vindt u organisaties die ondersteuning bieden op het gebied van zorg en welzijn, wonen, jeugd en gezin of werk en inkomen. 
  • Spoedpost (eerder Huisartsenpost): loket voor spoedeisende huisartsenzorg buiten kantoortijden. 
  • Laurentius Ziekenhuis Roermond: algemeen ziekenhuis voor en van de inwoners van Midden-Limburg
  • GGD Limburg-Noord: Jeugdgezondheidszorg, Reisvaccinaties, Seks/soa, Consultatiebureau en/of inloopspreekuur JGZ.
  • Informatie over de Nieuwe Wet verplichte Geestelijke Gezondheidszorg (Wvggz).

Zie meer informatie en verwijzingen op de pagina 'hulp bij laag inkomen'.