Ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Heeft u ondersteuning, zorg of hulp nodig en kunt u die niet krijgen van kinderen, familie, buren of vrijwilligers? Dan kunnen wij u misschien helpen. Hieronder vindt u een overzicht van de hulpvragen waarmee u terecht kunt bij de Wmo. Heeft u een vraag over een van deze onderwerpen, maak dan een afspraak voor een gesprek met het Wmo-team van Sociale Zaken. Dat kan eenvoudig door hieronder op de knop ‘Hulpvraag Sociale Zaken’ te klikken. U kunt dan aangeven waar uw vraag over gaat, en een medewerker van de gemeente Roermond neemt binnen vijf werkdagen contact met u op.

Met welke hulpvraag kunt u bij de Wmo terecht?

 • Hulp om mensen te ontmoeten of om actiever te worden.
 • Ondersteuning voor de mantelzorger.
 • Hulp in het huishouden en bij uw regelzaken, zoals uw administratie en contact met instanties.
 • Opvang en activiteiten overdag, of een paar dagen logeren in een verzorgingshuis.
 • Hulp om uzelf te kunnen verplaatsen zoals een scootmobiel, driewielfiets, rolstoel, regiotaxi of ander vervoer.
 • Aanpassing aan uw woning zodat u zelfstandig kunt blijven wonen in uw eigen huis.
 • Beschermd wonen, als u of iemand in uw omgeving door psychische problemen tijdelijk niet meer zelfstandig kan wonen. 
 • Bemoeizorg, als u zich zorgen maakt over iemand anders, bijvoorbeeld bij vreemd gedrag of een vervuilde woning, en er geen gesprek op gang komt met degene die hulp nodig heeft. 
 • Mentale gezondheid, als u zich veel somber voelt of piekert, of als u bezorgd bent over een naaste met psychische of verslavingsproblemen. 
 • Maatschappelijke opvang, als u dreigt u uw eigen huis kwijt te raken of op straat bent beland. We gaan graag met u in gesprek om dakloosheid zoveel mogelijk te voorkomen of, als dat niet mogelijk is, te zorgen voor een passende oplossing. Heeft u een hulpvraag m.b.t. een opvangplek die niet kan wachten tot de volgende werkdag? Neem dan contact op met het meldpunt maatschappelijke opvang.  

Voor verpleging en verzorging thuis kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar. Langdurige intensieve zorg in bijvoorbeeld een verzorgingshuis vraagt u aan bij het CIZexterne-link-icoon.

Vijf: hulp en ondersteuning vanaf 18 jaar

Vijf maakt zich sterk voor vitale inwoners en gemeenschappen. Vijf is een kersverse organisatie, in het leven geroepen om mensenlevens in positieve zin te veranderen. In ieder mens schuilt de kracht om een prachtig, waardevol leven te leiden. De leefcoaches van Vijf kijken vooral naar wat iemand wél kan in plaats van wat degene niet (meer) kan. En nog belangrijker: naar wat iemand zelf wil en nodig heeft om dat doel te bereiken. Of het nu gaat om individuele ondersteuning of zorg, of een voorziening in de buurt; samen met de inwoners, professionals en vrijwilligers in de wijken maakt Vijf zich sterk om het mogelijk te maken. Vijf is een initiatief van Wel.kom, PSW, De Zorggroep en VIGO-Vincent van Gogh. Samen met de inwoner zijn zij Vijf.

Gebiedsteam en jongerenteam

De gebiedsteams en het jongerenteam van de gemeente Roermond zijn er voor volwassen en jeugdige inwoners die vragen hebben op het gebied van werk, inkomen, schulden, inburgering, welzijn, ondersteuning en zorg. Ze bieden ondersteuning op allerlei levensgebieden. Het gebiedsteam geeft u persoonlijk advies en gaat samen met u op zoek naar de oplossing voor uw vraag of probleem.

De gebiedsteams werken in de volgende gebieden:

 1. Centrum: Binnenstad, Roer-Zuid, Roerzicht, Voorstad en Willem-Alexander, Maasplassen.
 2. KKKHV: De Kemp, Kapel-Muggenbroek, Kitskensberg, Kitskensdal, Heide, Roerstreek en Roermondse Veld.
 3. MALT: Vrijveld, de Wijher en omgeving, Kern Maasniel, Tegelarijeveld en Broekhin, Leeuwen, Stadsrandzone-Noord, kern Asenray en het buitengebied.
 4. Swalmen: Asselt, Boukoul, Buitengebied Swalmen, Groenekruisgebied, Martin Giessen-Bosstraat en Swalmen-Centrum.
 5. Donderberg: Componistenbuurt, Kastelenbuurt, Vliegeniersbuurt en Sterrenberg, Hoogvonderen.
 6. Herten: Herten, Merum, Ool en Oolderveste. 

Meer informatie

Op de site www.vijf.nuexterne-link-icoon is meer informatie te vinden. U kunt ook rechtstreeks naar Vijf mailen via info@vijf.nu of bellen via telefoonnummer 0475-38 46 39.

Wmo-raad

Voor informatie over de Wmo-raad kunt u terecht op de pagina 'overlegorganen'.

Tarievenlijst PGB Wmo

Meer informatie

Bellen kan natuurlijk ook via  het centrale nummer 14 0475.