Telefonische bereikbaarheid

Let op: Op dit moment is de wachttijd om ons telefonisch te bereiken langer dan u van ons gewend bent. Onze excuses voor het ongemak.

Opvang vluchtelingen

Gemeenten, veiligheidsregio’s en andere betrokken partijen werken samen met de Rijksoverheid om vluchtelingen uit Oekraïne veilige en humane opvang te bieden. De verwachting is dat het aantal vluchtelingen uit Oekraïne dat naar Nederland komt, fors zal zijn. De veiligheidsregio’s en gemeenten werken komende periode samen om ongeveer 50.000 opvangplekken te realiseren.

Opvanglocaties in Roermond

De opvanglocaties voor Oekraïense vluchtelingen in onze gemeente zijn:

 • Appartementencomplex La Tour
  Wilhelminasingel 5
  6041 CH Roermond
  Biedt op termijn onderdak aan 150 tot 200 Oekraïense vluchtelingen.
 • Voormalig klooster Heinsbergerweg
  Heinsbergerweg 190
  6045 CL Roermond
  Biedt op termijn onderdak aan zo’n 50 Oekraïense vluchtelingen.

Het laatste nieuws over de opvanglocaties leest u op: www.roermond.nl/oekraine/opvang. Bekijk ook de video over het gereedmaken van appartementencomplex La Tour (YouTube).

Veelgestelde vragen

Voorlopig kunnen ze er een jaar blijven. 

Nee, vluchtelingen kunnen zich niet spontaan op deze locaties melden. Zij kunnen zich het beste eerst bij de gemeente melden. Bekijk hier onze contactgegevens.
Afhankelijk van de samenstelling van het gezin dat zich meldt, bekijken we wat de meest geschikte opvangplek is. Het is dus niet mogelijk om een voorkeurslocatie door te geven.

Waarschijnlijk wel. Het kabinet heeft namelijk aangekondigd dat er meer mensen uit Oekraïne naar ons land komen dan eerder werd gedacht. We oriënteren ons dus op andere mogelijke opvanglocaties voor Oekraïense vluchtelingen.

Een mogelijke opvangplek aandragen mag altijd. Dat kan via een e-mail bericht aan mail@roermond.nl

U kunt zich melden bij Vluchtelingenwerk Nederland en bij Takecarebnb. Bereidt u zich goed voor als u vluchtelingen wilt opvangen. Er komt veel bij kijken en het is van belang dat u zich realiseert waar u aan begint. 

Deze organisaties regelen vraag en aanbod voor logeerplekken, in samenwerking met het COA (Centraal Orgaan opvang asielzoekers).

Rode Kruis Informatielijn

Bij de Rode Kruis Informatielijn kunt u terecht voor antwoord op praktische vragen en advies (maandag t/m vrijdag van 9:00 tot 17:00 uur). Telefoonnummer: 070 - 44 55 888. Zie ook www.rodekruis.nl/wat-doen-wij/hulp-wereldwijd/oekraine/

Geen vergoeding

Wij krijgen veel vragen van mensen die vluchtelingen in huis (willen) opvangen over mogelijke vergoedingen. Gasthuishoudens ontvangen zelf géén vergoeding van de overheid. Vluchtelingen die bij een gastgezin wonen ontvangen, naast het leefgeld, wel een extra toelage per maand.

Vluchtelingen uit Oekraïne die hun identiteit, herkomst of rechtmatig verblijf in Oekraïne kunnen aantonen, kunnen zich registreren in de gemeente waar zij opgevangen worden. Dit kan bijvoorbeeld met een paspoort, geboorteakte of verblijfspapieren. Door zich in te schrijven in de basisregistratie personen (BRP) krijgen zij een burgerservicenummer (BSN). Daarmee hebben zij recht op bepaalde voorzieningen in Nederland, zoals onderdak, levensonderhoud, medische zorg en onderwijs. Bij vluchtelingen uit Oekraïne zonder de juiste documenten start de gemeente een aanvullend herkomst- en identificatieproces.
Inschrijven bij de gemeente Roermond kan via https://www.roermond.nl/inschrijven 

Hulp voor Dieren uit Oekraïne staat klaar om te helpen. Of het nu gaat om het adres van een dierenarts voor vaccinaties of (gratis) medische hulp, uitleg over wetten en regels of tijdelijk onderdak.  
Zie www.hulpvoordierenuitoekraine.nl

Meer informatie