Parkeervergunning voor bedrijven, zorginstellingen en non-profit instellingen

Bedrijven of non-profit instellingen die gevestigd zijn in een gebied met betaald parkeren of bedrijven die vaak werken binnen het gebied betaald parkeren kunnen een parkeervergunning aanvragen. Ook zorginstellingen met een ambulante functie voor eerstelijnshulp kunnen een parkeervergunning aanvragen.

Direct aanvragen in het Parkeerloket

U vraagt de parkeervergunning aan in het digitaal parkeerloket. Hiervoor heeft u eHerkenning met niveau 2 of hoger voor nodig.  Voor meer informatie of upgrade ga naar www.eherkenning.nl. Kunt u niet beschikken over eHerkenning, neem dan contact op met de gemeente.

In het digitaal Parkeerloket kunt u als ondernemer:

 • Een parkeervergunning aanvragen;
 • Het kenteken van uw parkeerproduct wijzigen;
 • Het parkeerproduct beëindigen.

Bedrijven in het gebied 'betaald parkeren':

 • In het handelsregister van de Kamer van Koophandel geregistreerd staan als bedrijf binnen het gebied betaald parkeren.
 • Aantoonbaar voor de bedrijfsuitoefening in grote mate afhankelijk van het gebruik van een auto (minimaal 20 werkbezoeken per week). Dit is niet van toepassing voor bedrijven in gebied E.

Bedrijven van buiten het gebied 'betaald parkeren':

 • Aantoonbaar vaak en langdurig in het gebied betaald parkeren werkzaamheden uitvoeren (minimaal 20 werkbezoeken per week).

Zorginstellingen met ambulante functie:

 • Aantoonbaar in grote mate afhankelijk zijn van het gebruik van de auto (minimaal 20 werkbezoeken per week).

Non-profit instellingen:

 • Werkzaamheden verrichten zonder winstoogmerk.
 • In het handelsregister van de Kamer van Koophandel geregistreerd staan op een adres binnen het gebied betaald parkeren.
 • Aantoonbaar in grote mate afhankelijk zijn van het gebruik van de auto voor de uitvoering van werkzaamheden (minimaal 20 werkbezoeken per week).

Bedrijven gevestigd in de ECI Cultuurfabriek:

 • In het handelsregister van de Kamer van Koophandel geregistreerd staan als bedrijf op het adres ECI.
 • Bedrijven gevestigd op ECI komen in aanmerking voor een parkeervergunning voor medewerkers waarmee geparkeerd kan worden op het parkeerterrein aan de achterzijde van de ECI Cultuurfabriek (zone C3).

 

Kosten per type parkeervergunning
Parkeervergunning Kosten

Bedrijven in gebied 'betaald parkeren'

€ 85,- per maand

Langdurig parkeren door bedrijven van buiten het gebied 'betaald parkeren' € 85,- per maand
Zorginstellingen (eerstelijnshulp) € 16,50 per maand
Non-profit instellingen (eerstelijnshulp) € 16,50 per maand
Bedrijven in gebied E (Spoorzone Oost; Vrijveld en Roermondse Veld) € 34,80 per kalenderjaar 
Bedrijven in de ECI Cultuurfabriek € 38,- per maand

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Voor medewerkers van uw bedrijf of instelling kunt u een abonnement voor een parkeergarage aanvragen. Meer informatie vindt u op de pagina 'Abonnement parkeergarage'.