Veiligheid

U bevindt zich hier: Home » Inwoner » Veiligheid

Veiligheid

Roermond doet er alles aan om een veilige en leefbare stad te zijn en te blijven. Hieronder vindt u een voorbeeld van activiteiten op dit terrein.

Wijkagenten

In iedere wijk van de gemeente Roermond zijn wijkagenten actief.

Stadstoezicht

De afdeling Stadstoezicht heeft als taak het houden van toezicht en verbeteren van de veiligheidsbeleving in het publieke domein. Dit doet zij al dan niet in samenwerking met andere partners zoals bijvoorbeeld politie, stichting Wel.kom en de wijkraad. Lees verder op de site van stadstoezicht.

Burgernet

Ook u kunt een een actieve rol spelen bij de veiligheid van uw woon- en leefomgeving. Dat kan door u aan te melden voor Burgernet.
Lees verder... 

Preventie woninginbraak

De warme maanden van het jaar zijn gouden tijden voor woninginbrekers. Politie en afdeling Stadstoezicht van de gemeente houden dan ook extra toezicht in de wijken. Maar we geven u ook graag een aantal tips om zelf woninginbraak te voorkomen.
Lees verder...

Veiligheidshuis Midden-Limburg

Het Veiligheidshuis heeft als doel criminaliteit en overlast in het politiedistrict Midden-Limburg (gemeente Echt, Leudal, Maasgouw, Nederweert, Roerdalen, Roermond en Weert) te verminderen of te voorkomen. Met veel ambitie zet het Veiligheidshuis zich daarvoor in.
Lees verder op www.veiligheidshuismiddenlimburg.nl.

Meld- en adviespunt radicalisering

Het meld –en adviespunt radicalisering fungeert als primair aanspreekpunt voor vragen en signalen vanuit individuele inwoners van Roermond en de (lokale) partners gericht op (preventie) van radicalisering, extremisme en jihadisme. Bij zorgen over personen of objecten met betrekking tot deze thema’s kunt u contact opnemen met het meld- en adviespunt. Dit kan per mail via meldenadviespunt@roermond.nl of telefonisch via 0475-359363. In samenwerking met (lokale) partners zullen signalen en/of zorgen worden geduid onder coördinatie van het Veiligheidshuis Midden- Limburg. Indien nodig ontwikkelen we daarna een specifieke aanpak.  

Meldpunt discriminatie

Antidiscriminatievoorziening Limburg (ADV Limburg) signaleert, voorkomt en bestrijdt discriminatie en ongelijke behandeling in de provincie Limburg. Bij ADV Limburg kunt u meldingen maken van (een vermoeden van) discriminatie of ongelijke behandeling. ADV Limburg pakt elke melding deskundig op. Ook bij twijfels of als u vragen heeft over het onderwerp discriminatie, kunt u contact opnemen via: www.advlimburg.nl.

Rampen en calamiteiten

U kunt zich, net als de gemeente, voorbereiden op een ramp. Zo geeft de risicokaart inzicht in de risico's die u loopt in uw omgeving en kunt u de hulpdiensten leren kennen. Daarnaast is het ook belangrijk te weten wat u moet doen wanneer zich een ramp of calamiteit voordoet.
Lees meer over alarmering bij rampen en calamiteiten