Wethouder Dirk Franssen

Wethouder Dirk FranssenWethouder voor economie, stedelijke ontwikkeling & financiën
1e loco-burgemeester
Wijkwethouder centrum en Herten

  • Economie
  • Stedelijke ontwikkeling & Ruimtelijke ordening
  • Financiën, Grondzaken & Eigendommen
  • Arbeidsmarkt (werkgever)
  • Recreatie, Toerisme & Evenementen
  • (EU)Regionale samenwerking 

Contact

06-52592237
dirkfranssen@roermond.nl 

Nevenfuncties