Telefonische bereikbaarheid

Let op: Op dit moment is de wachttijd om ons telefonisch te bereiken langer dan u van ons gewend bent. Onze excuses voor het ongemak.

Ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Heeft u ondersteuning, zorg of hulp nodig en kunt u die niet krijgen van kinderen, familie, buren of vrijwilligers? Dan kunnen wij u misschien helpen. Wilt u weten wat wij u kunnen bieden? Maak dan een afspraak voor een gesprek met de afdeling Sociale Zaken via 14 0475.

Contact opnemen

We bespreken welke manieren er zijn om u te helpen. Dit kan zijn:

 • Steun of hulp van mensen om u heen.
 • Deelnemen aan (sport)verenigingen, kerken of vrijetijdsvoorzieningen.
 • Speciale Wmo-voorzieningen. Bijvoorbeeld hulp in het huishouden of een aanpassing aan uw woning.

U mag iemand meenemen naar dit gesprek als u dat prettig vindt. Als u niemand hebt om bij het gesprek te zijn en u dat wel graag wilt, kunt u ondersteund worden door een onafhankelijke cliëntondersteuner van MEE. U neemt hiervoor contact op met MEE 088-4653515 of info@mee-nml.nl.

 • U krijgt van ons een verslag van het gesprek.
 • Als u het eens bent met de inhoud van het verslag, gaan we op zoek naar de juiste ondersteuning, zorg of hulp voor u.
 • Binnen 2 weken ontvangt u een brief van ons. In deze brief staat wat wij besloten hebben om u te ondersteunen.
 • Hulp om mensen te ontmoeten en/of actiever te worden.
 • Ondersteuning voor de mantelzorger.
 • Hulp bij uw regelzaken, waaronder contact met instanties, administratie etc.
 • Hulp in het huishouden.
 • Opvang en activiteiten overdag.
 • Hulp om uzelf te kunnen verplaatsen. Denk bijvoorbeeld aan een scootmobiel, driewielfiets, rolstoel, regiotaxi of ander vervoer.
 • Een paar dagen logeren in een verzorgingshuis.
 • Aanpassing aan uw woning zodat u zelfstandig kunt blijven wonen in uw eigen huis.
 • Beschermd wonen: Kunt u, of iemand in uw omgeving, door psychische problemen tijdelijk niet meer zelfstandig wonen? En is begeleiding thuis niet meer voldoende? Dan komt u misschien in aanmerking voor beschermd wonen.
 • Maatschappelijke Opvang: Dreigt u uw eigen (t)huis kwijt te raken? Bent u op straat beland en hebt u geen uitzicht op een oplossing? Dan gaan we graag met u in gesprek met als doel dakloosheid zoveel als mogelijk te voorkomen of, waar dat niet mogelijk is, te zorgen voor een passende oplossing. Mocht u nu een hulpvraag hebben m.b.t. een opvangplek die niet kan wachten tot de volgende werkdag dan kunt u contact opnemen met het meldpunt maatschappelijke opvang via het telefoonnummer 088-3379079. 

Bekijk de tarievenlijst PGB WMO per 1 januari 2022 (Pdf, 56 kB)

Voor verpleging en verzorging thuis kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar. Langdurige intensieve zorg in bijvoorbeeld een verzorgingshuis vraagt u aan bij het CIZ.

Voor informatie over de Wmo-raad kunt u terecht op de pagina 'overlegorganen'.