Telefonische bereikbaarheid

Let op: Op dit moment is de wachttijd om ons telefonisch te bereiken langer dan u van ons gewend bent. Onze excuses voor het ongemak.

Ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Heeft u ondersteuning, zorg of hulp nodig en kunt u die niet krijgen van kinderen, familie, buren of vrijwilligers? Dan kunnen wij u misschien helpen. Hieronder vindt u een overzicht van de hulpvragen waarmee u terecht kunt bij de Wmo. Als u een vraag heeft op een van deze (levens)gebieden, maak dan een afspraak voor een gesprek met het Wmo team van de afdeling Sociale Zaken via 14 0475.

  • Hulp om mensen te ontmoeten en/of actiever te worden.
  • Ondersteuning voor de mantelzorger.
  • Hulp bij uw regelzaken, waaronder contact met instanties, administratie etc.
  • Hulp in het huishouden.
  • Opvang en activiteiten overdag.
  • Hulp om uzelf te kunnen verplaatsen. Denk bijvoorbeeld aan een scootmobiel, driewielfiets, rolstoel, regiotaxi of ander vervoer.
  • Een paar dagen logeren in een verzorgingshuis.
  • Aanpassing aan uw woning zodat u zelfstandig kunt blijven wonen in uw eigen huis.
  • Beschermd wonen: Kunt u, of iemand in uw omgeving, door psychische problemen tijdelijk niet meer zelfstandig wonen? En is begeleiding thuis niet meer voldoende? Dan komt u misschien in aanmerking voor beschermd wonen.
  • Maatschappelijke Opvang: Dreigt u uw eigen (t)huis kwijt te raken? Bent u op straat beland en hebt u geen uitzicht op een oplossing? Dan gaan we graag met u in gesprek met als doel dakloosheid zoveel als mogelijk te voorkomen of, waar dat niet mogelijk is, te zorgen voor een passende oplossing. Mocht u nu een hulpvraag hebben m.b.t. een opvangplek die niet kan wachten tot de volgende werkdag dan kunt u contact opnemen met het meldpunt maatschappelijke opvang via het telefoonnummer 088-3379079. 

Bekijk de tarievenlijst PGB WMO per 1 januari 2022 (Pdf, 56 kB)

Voor verpleging en verzorging thuis kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar. Langdurige intensieve zorg in bijvoorbeeld een verzorgingshuis vraagt u aan bij het CIZ.

Voor informatie over de Wmo-raad kunt u terecht op de pagina 'overlegorganen'.