De Omgevingswet

De Omgevingswet

Op 1 januari 2024 is de Omgevingswet landelijk ingevoerd. Het doel van deze nieuwe wet is om regels te bundelen en eenvoudiger te maken. Met behulp van één digitaal loket wordt het makkelijker om ruimtelijke projecten te starten. Hieronder leest u wat de wet inhoudt en wat u hiervan gaat merken.

Wat is de Omgevingswet?

De Omgevingswet is een nieuwe wet die landelijk op 1 januari 2024 is ingevoerd. De Omgevingswet vervangt de bestaande wetten voor de fysieke leefomgeving. Bij de fysieke leefomgeving kunt u denken aan gebouwen, wegen en parken, maar ook aan schone lucht, rivieren en bossen. De leefomgeving moet veilig en gezond zijn en tegelijkertijd ruimte bieden voor ontwikkeling. Daarnaast zorgt de Omgevingswet voor een integrale én gebiedsgerichte benadering. Voor de Omgevingswet waren er tientallen wetten met honderden regels voor de inrichting van de leefomgeving. Dat maakt ontwikkeling soms ingewikkeld. De nieuwe Omgevingswet bundelt al deze wetten en regels en maakt ze makkelijker te begrijpen. Alle regels van gemeenten, waterschappen, provincies en het Rijk kunt u sinds 1 januari 2024 bekijken via het nieuwe omgevingsloketexterne-link-icoon (Digitaal Stelsel Omgevingswet, DSO). Hier vraagt u alle vergunningen aan. Bij de Omgevingswet gaat het niet alleen om de inhoud, maar vooral ook om de wijze waarop daarmee in de praktijk wordt omgegaan. Bekijk de video Animatie Omgevingswetexterne-link-icoon op YouTube.

Wat is er veranderd sinds 1 januari 2024?

Dit zijn de belangrijkste veranderingen:

  • Het vernieuwde Omgevingsloket, het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO), is een digitaal platform waar u sinds 1 januari 2024 vergunningen aanvraagt, meldingen doet, geldende regels vindt en extra informatie krijgt.
  • Sinds 1 januari 2024 worden de bestemmingsplannen van de gemeente omgezet in een omgevingsplan. Dit plan bevat niet alleen informatie over wat waar mag, maar ook regels over geluid, bodem en soms zaken van energiebesparing en duurzaamheid.
  • De Omgevingswet heeft als doel dat de gemeente sneller beslist over vergunningaanvragen. De meeste aanvragen worden binnen 8 weken behandeld. Daarna kunt u nog bezwaar maken als u het er niet mee eens bent. Als uw aanvraag ingewikkeld is, kan het langer duren voordat er een besluit wordt genomen.

De invoering van de Omgevingswet heeft geen gevolgen voor vergunningen die voor 1 januari 2024 zijn verleend en waartegen geen bezwaar en beroep meer open staat.

Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

Sinds 1 januari 2024 geldt niet alleen de Omgevingswet in, maar ook de nieuwe Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). Het doel van deze nieuwe wet is om de bouwkwaliteit en de controle hierop te verbeteren. Denk bijvoorbeeld aan goede brandveiligheid en een laag energieverbruik. Voorheen controleerde de gemeente bouwplannen vooraf en controleerde de gemeente of de uitvoering overeenkwam met de verleende vergunning. Onder de Wkb zorgen partijen in de bouw zelf voor het voldoen aan de technische regels. Dit wordt gecontroleerd door kwaliteitsborgers, onafhankelijke controleurs. Op deze manier zorgen we ervoor dat bouwers zich aan de geldende regels houden en kwalitatief goede gebouwen ontwikkelen.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over de Omgevingswet binnen onze gemeente? Of heeft u specifieke vragen? Neem een kijkje bij de veel gestelde vragenexterne-link-icoon over de Omgevingswet of neem contact met ons opexterne-link-icoon.