Geboorte aangifte

Is uw kind in de gemeente Roermond geboren? Geef de geboorte binnen 3 dagen aan in het stadskantoor.

Maak een afspraak

Maak online een afspraak als beide ouders alléén de Nederlandse nationaliteit hebben.

Maak een telefonische afspraak via 14 0475 als:

 • Eén van de ouders niet de Nederlandse nationaliteit heeft.
 • Het een duo-moederschap betreft.
 • Erkenning bij de geboorteaangifte plaatsvindt.
 • U doet aangifte in de gemeente waar uw kind is geboren.
 • U hoeft uw kind niet mee te nemen.
 • Kan de vader of duomoeder de geboorte niet zelf aangeven? Dan moet iemand aangifte doen die aanwezig was bij de geboorte. Dit kan een familielid zijn, de verloskundige, arts of kraamhulp.

Geef de geboorte aan binnen 3 dagen.

Overzicht uiterlijke aangifte-dag per geboorte-dag
Kind is geboren op: Aangifte uiterlijk op:
Maandag Donderdag
Dinsdag Vrijdag
Woensdag Maandag
Donderdag Maandag
Vrijdag Dinsdag
Zaterdag Dinsdag
Zondag Woensdag

Als de laatste dag op een feestdag valt, kunt u de aangifte doen de eerstvolgende werkdag doen.

 • Een kind kan maximaal 2 wettelijke ouders hebben.
 • Bent u getrouwd of heeft u een geregistreerd partnerschap? Dan is de man automatische de wettelijke vader. Hij hoeft het kind niet te erkennen.
 • Bent u niet getrouwd en heeft u geen geregistreerd partnerschap? Dan heeft uw kind bij de geboorte wettelijk gezien alleen een moeder. Als u de wettelijke vader of duomoeder wilt  zijn dan moet u het kind erkennen.
 • De kinderbijslag en het burgerservicenummer (BSN) hoeft u niet apart aan te vragen. Deze ontvangt u automatisch.

De Rijksoverheid geeft u meer informatie over het ouderlijk gezag.

 • Een geldig identiteitsbewijs (paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of eventueel verblijfsdocument).
 • Een trouwboekje of een partnerschapsboekje als u dat heeft.
 • Een schriftelijke verklaring van de arts of verloskundige die de bevalling heeft begeleid.
 • Eventueel een uittreksel van de erkenning ongeboren vrucht en de akte van naamskeuze.
 • Eventueel een verklaring van de Stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting.

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact met ons op.