Corona

Het coronavirus heeft ook gevolgen voor onze dienstverlening. Lees hier meer informatie.
Een actueel overzicht van belangrijke updates vindt u in ons liveblog

Hulp bij laag inkomen

Heeft u een laag inkomen? En heeft u ergens hulp bij nodig? De gemeente wil burgers met een laag inkomen helpen om hun inkomen te verhogen. Hiervoor zijn een aantal regelingen zoals bijvoorbeeld de bijzondere bijstand en de individuele inkomenstoeslag.

Op deze inkomenskaart vindt u informatie over landelijke en lokale regelingen die u mogelijk kunnen helpen. Per regeling staan de algemene voorwaarden genoemd. U kunt hieraan geen rechten ontlenen.

Geen of laag inkomen na verlies baan

Werkloosheidswet: Uitkering ná einde baan. Voorwaarden: 36 weken voor verlies baan minimaal 26 weken gewerkt.
UWV. Website: www.uwv.nl; telefoon: 088 898 92 94

Toeslagenwet: Aanvulling inkomen. Voorwaarden: ZW, WW, WAZ, WIA, WAO, Wajong, Wamil, Wazo-uitkering en inkomen onder sociaal minimum.
UWV. Website: www.uwv.nl; telefoon:  088 898 92 94

Bijstand: Uitkering bij inkomen onder sociaal minimum. Voorwaarden: Geen of laag inkomen, weinig vermogen, geen recht op een andere uitkering, kan niet direct aan het werk.
Afdeling sociale zaken, www.roermond.nl/werk, telefoon 14 0475.

Vanaf pensioengerechtigde leeftijd:
SVB. Website: www.svb.nl; telefoon: 0475 36 81 60.

Geen inkomen door ziekte of beperking

WIA/WGA: Uitkering voor arbeidsongeschikte werknemers. Voorwaarden: meer dan 35% arbeidsongeschikt.
UWV. Website www.uwv.nl; telefoon: 088 898 92 94.

Jongeren met handicap

Wajong: Uitkering voor mensen die op jonge leeftijd een ziekte of handicap kregen. Voorwaarden: volledig arbeidsongeschikt voor 18e levensjaar of tussen 18e en 30e levensjaar tijdens studie.
UWV. Website www.uwv.nl; telefoon: 088 898 92 94.

Oudere werkloze werknemer

IAOW: Bijstand voor oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemer. Voorwaarden: werkloos geworden na 50e​​​​​​levensjaar en geboren vóór 1 januari 1965. Na werkloosheidsuitkering van meer dan 3 maanden of na arbeidsongeschiktheidsuitkering.
Afdeling sociale zaken, telefoon: 14 0475.

IOW: Werkloosheidsuitkering voor oudere werkloze werknemer. Voorwaarden: werkloos geworden na 60elevensjaar, na einde werkloosheidsuitkering of arbeidsongeschiktheidsuitkering.
UWV. Website: www.uwv.nl; telefoon: 088 898 92 94.

Wil eigen bedrijf starten, houden of stoppen

Bbz: Bedrijfskapitaal (lening) of uitkering van sociaal minimum. Voor zelfstandige die wil starten of zelfstandige met financiële problemen.
Afdeling sociale zaken. Website: www.roermond.nl/bijstandzelfstandigen; telefoon: 14 0475.

IOAZ: Uitkering sociaal minimum aan (voormalig) zelfstandige van 55 jaar of ouder en het eigen bedrijf stopt. Enkele voorwaarden: jonger dan AOW-leeftijd, bij aanvraag bedrijf nog niet gestopt en de laatste 3 jaren gewerkt als zelfstandige.
Afdeling sociale zaken, telefoon: 14 0475.

Nabestaanden

ANW: Voor nabestaanden ná overlijden partner en voor verzorgers van kinderen. Voorwaarden: Jonger dan AOW-leeftijd; met kind jonger dan 18 jaar óf minimaal 45% arbeidsongeschikt.
SVB. Website: www.svb.nl; telefoon: 0475 36 80 03.

Basispensioen:

AOW: Basispensioen voor personen die in Nederland wonen en de pensioenleeftijd hebben.
SVB. Website: www.svb.nl; telefoon: 0475 36 80 10.

Fiscale partners

Algemene heffingskorting minst verdienende partner: (Voorlopige) teruggave belastingen. Voorwaarden: fiscale partners met inkomsten. Voor wie? Partner met een laag inkomen.
Belastingdienst. Website: www.belastingdienst.nl, telefoon: 0800 05 43.

Laag inkomen en verzorging kind

Inkomensafhankelijke combinatiekorting: (Voorlopige) teruggave belastingen. Voorwaarden: alleenstaande ouder of minstverdienende partner met een laag inkomen én een kind jonger dan 12 jaar.
Belastingdienst. Website: www.belastingdienst.nl, telefoon: 0800 05 43.​​​

Wil aan het werk

Mogelijkheden: Steun bij het vinden van werk.
Afdeling sociale zaken. Website www.roermond.nl/werk en www.werk.nl. Telefoon 14 0475.

Huurtoeslag

Voor huurders van een zelfstandige woonruimte. Voorwaarden: niet te hoge huur en niet te hoog inkomen.
Belastingdienst. Website: www.belastingdienst.nl, telefoon: 0800 05 43.​​​

Woonkostentoeslag

Bijdrage voor huurders of voor huishoudens met een huis in eigendom. Voorwaarden: niet te hoge huur/aflossing en niet te hoog inkomen. Huurders kunnen geen huurtoeslag krijgen.
Afdeling sociale zaken, telefoon 14 0475.

Bijzondere uitgaven

Bijzondere bijstand: Bijdrage voor kosten door bijzondere omstandigheden. Voorwaarden: inkomen rond sociaal minimum, individuele beoordeling.
Afdeling sociale zaken. Website: www.roermond.nl/bijzonderebijstand.

Drie jaar of langer een laag inkomen

Individuele inkomenstoeslag: Bijdrage voor algemene uitgaven. Voorwaarden: 3 jaar of langer een inkomen rond sociaal minimum én geen hoger inkomen kunnen krijgen, individuele beoordeling.
Afdeling sociale zaken. Website: www.roermond.nl/inkomenstoeslag; telefoon 14 0475.

Online aanvragen bijzondere bijstand en inkomenstoeslag

Aanvraag voor eigen bijdrage mondzorg, brillen en contactlenzen, bewindvoering, eigen bijdrage rechtsbijstand (ook griffierecht), maatschappelijke participatie en individuele inkomenstoeslag.
Afdeling sociale zaken www.roermond.nl/bijstandonline, telefoon 14 0475.

Kwijtschelding

Gemeentelijke belastingen en waterschapsbelastingen: Gehele of gedeeltelijke kwijtschelding van gemeentelijke belastingen voor inwoners die een minimum inkomen en geen vermogen hebben.
BsGW: Website www.bsgw.nl; telefoon 088 842 04 20.

Kind(eren) van 0 t/m 17 jaar

Kinderbijslag: Bijdrage voor de kosten kinderen. Voorwaarden: (volledige) zorg voor kinderen tot 18 jaar.
SVB: Website  www.svb.nl; telefoon: 0475 36 80 20.

Kindgebonden budget: Bijdrage voor de kosten kinderen tot 18 jaar. De hoogte van het bedrag hangt af van het aantal kinderen in een gezin en de hoogte van het inkomen.
Belastingdienst: Website: www.toeslagen.nl; telefoon: 0800 05 43.

Meedoen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten

Stichting Leergeld Roermond e.o.: Bijdrage voor activiteiten binnen- en buiten school voor kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar. Voorwaarden: inkomen rond sociaal minimum, geen bijdrage mogelijk vanuit andere voorzieningen.
Stichting Leergeld: Website: www.leergeld.nl/roermondeo; telefoon: 0475 47 52 68.

Meedoen aan sportactiviteiten

Jeugdsportfonds:Bijdrage voor de contributie en sportspullen voor kinderen van 4 tot en met 20 jaar. Voorwaarden: inkomen rond sociaal minimum, geen bijdrage mogelijk vanuit andere voorzieningen.
Jeugdfonds Sport Limburg: Website: www.jeugdfondssportencultuur.nl; telefoon: 06 50 90 45 04.

Meedoen aan culturele activiteiten

Jeugdcultuurfonds: Bijdrage voor het actief meedoen aan culturele activiteiten voor kinderen van 4 tot en met 20 jaar. Voorwaarden: inkomen rond sociaal minimum.
Jeugdfonds Cultuur Limburg: Website: www.jeugdfondssportencultuur.nl; telefoon: 06 50 90 45 04.

Kinderen in de kinderopvang

Kinderopvangtoeslag: Bijdrage voor de kosten van kinderopvang. Voorwaarden: kind gaat naar geregistreerde opvang.
Belastingdienst: Website: www.toeslagen.nl; telefoon: 0800 05 43.

Een aanvullende bijdrage is mogelijk als ouder bezig is met een traject naar werk of school.
Afdeling sociale zaken, telefoon: 14 0475.

Bijdrage in de kosten van kinderopvang op sociaal medische indicatie: Bijdrage in de kosten van kinderopvang bij sociaal-medische noodzaak (bij kind óf ouder).
Afdeling sociale zaken, telefoon: 14 0475.

Kinderen die naar school gaan of studeren

Tegemoetkoming schoolkosten/studiefinanciering: Bijdrage voor kosten school of studie.
DUO: Website www.duo.nl; telefoon: (050) 599 77 55.

MBO-scholieren jonger dan 18 jaar

Reiskostenvergoeding: Reizen naar school voor studenten op MBO.
DUO: Website www.duo.nl; telefoon: (050) 599 77 55.

Studenten vanaf 18 jaar met een beperking

Individuele studietoeslag: Bijdrage voor studenten van 18 jaar of ouder die door hun beperking geen bijbaantje kunnen hebben. Afdeling Sociale Zaken, telefoon 14 0475. 

Deelname aan maatschappelijke en culturele activiteiten

Participatieregeling: Bijdrage voor het meedoen aan maatschappelijke, culturele en schoolgerelateerde activiteiten. Voor schoolgaande kinderen in de leeftijd van 4-18 jaar, personen met AOW, chronisch zieken of gehandicapten. Voorwaarden: inkomen rond sociaal minimum, individuele beoordeling.
Afdeling sociale zaken, www.roermond.nl/bijstandonline, telefoon: 14 0475.

Lidmaatschap bibliotheek Bibliorura Roermond

Voor kinderen en jongeren tot en met 20 jaar is het abonnement gratis.
Bibliotheek Roermond: Website: www.bibliorura.nl; telefoon: 0475 51 90 00.

Hulp bij financiën

Voor personen met schulden/betalingsachterstanden, personen die hulp nodig hebben bij het omgaan met geld.
Afdeling sociale zaken, www.roermond.nl/schuldhulp, telefoon 0800 020 20 54 (gratis nummer).

Beperking door ziekte, handicap of ouderdom, een psycho-sociaal probleem of een chronisch psychisch probleem

Persoonlijke verzorging thuis: Bij een thuiszorgaanbieder kan verpleging en verzorging worden aangevraagd. De zorgverzekeraar vergoedt deze kosten.

WMO ondersteuning: Ondersteuning bij beperkingen bij zelfredzaamheid, meedoen in de maatschappij, beschermd wonen, opvang. Voorwaarden: beperking(en), een langdurend psychisch of psychosociaal probleem.
Zorgteam Roermond: Website: www.roermond.nl/zorgteam; telefoon: 0475 35 91 21.

Wlz-zorg: Langdurige zorg. Voorwaarde: blijvende behoefte aan voortdurend toezicht en/of 24 uur per dag zorg dichtbij.
CIZ: Website: www.ciz.nl; telefoon: (088) 789 10 00.

Mantelzorg

Mantelzorgwaardering: Jaarlijks financiële bijdrage voor mantelzorgers. Voorwaarden: Langer dan drie maanden minstens 8 uur per week niet-betaalde zorg.
Zorgteam Roermond: Website: www.roermond.nl/zorgteam; telefoon: 0475 35 91 21.

Chronisch ziek

Tegemoetkoming meerkosten chronisch zieken. Voorwaarden: meerkosten door chronische ziekte of chronische beperking(en) en een laag inkomen. 
Zorgteam Roermond, www.roermond.nl/tegemoetkoming-chronisch-zieken, telefoon 14 0475.

Kan zorgverzekering niet betalen

Zorgtoeslag: Bijdrage voor de premie van de zorgverzekering. Voorwaarde: laag inkomen.
Belastingdienst, www.toeslagen.nl; telefoon 0800 05 43.

Collectieve zorgverzekering: Korting op zorgverzekering bij CZ. Voorwaarden: inkomen rond sociaal minimum.
Afdeling sociale zaken, telefoon: 14 0475.

 

Handige adressen

Afdeling sociale zaken gemeente Roermond
Kazerneplein 7
6041 TG Roermond
​​​​​www.roermond.nl/socialezaken
Telefoon 14 0475

Berekenuwrecht.nl
Via deze site kunt u zien welke regelingen en voorzieningen er zijn om het inkomen te verbeteren.

UWV Roermond
Kazerneplein 172
6041 TG Roermond
088 898 9294
www.uwv.nl

Over wonen, welzijn, zorg, vrijwilligerswerk en mantelzorgondersteuning

Ga naar www.wegwijzerroermond.nl

WegWijZer-loketten: 

De WegWijzer Donderberg
Donderbergweg 47
6043 JA Roermond
0475 34 51 35
WegWijZer Bredeweg
Locatie Gezondheidscentrum
Bredeweg 239 D
6043 GA Roermond
088 656 06 00
WegWijZer Centrum
Locatie Juridisch Loket
Kruisherenstraat 10
6041 HK Roermond
0900 8020

Meer informatie?

Zie meer informatie en verwijzingen op de pagina 'informatie en verwijzingen rondom zorg en gezondheid'.
Neem voor meer informatie contact met ons op.

Uw Reactie
Uw Reactie