persoon-spreker iconInspreekmogelijkheden raad en commissies

Wilt u als burger of (maatschappelijke) organisatie de raads- en commissieleden toespreken over een voorstel dat in een raads- of een commissievergadering aan de orde komt, dan is dat mogelijk.  Ook als u over een ander onderwerp, waarover de gemeenteraad iets te zeggen heeft, uw mening wilt geven biedt de gemeenteraad u die mogelijkheid. 

Over voorstellen die zijn geagendeerd voor commissies en/of raad kunt u inspreken tijdens de commissievergaderingen. U dient zich dan wel tijdig aan te melden, dat wil zeggen uiterlijk de vrijdag om 12.00 uur voorafgaand aan de week waarin de commissievergaderingen plaatsvinden. 

Wilt u de raad toespreken over niet-geagendeerde onderwerpen, dan kan dat tijdens de zogenaamde Informatieavonden.  Dit inspreken dient wel betrekking te hebben op zaken waarover de gemeenteraad zeggenschap heeft. Verder kan het niet gaan over klachten (daar is een aparte procedure voor) en mag het ook niet gaan over zaken waarvoor bezwaar of beroep open staat. Als u wilt inspreken op een Informatieavond, kunt u zich aanmelden tót 17.00 uur op de dag vóór de bijeenkomst.

  • Voor het inspreken is het richtsnoer ongeveer 5 minuten inspreektijd.  
  • Wilt u inspreken, dan kunt u zich per mail aanmelden bij de raadsgriffie: griffie@roermond.nl

Data van alle commissievergaderingen en informatieavonden zijn te vinden op de gemeentelijke website:

Wilt u meer weten over de mogelijkheden tot inspreken, dan kunt u contact opnemen met één van de medewerkers van de raadsgriffie, per mail via griffie@roermond.nl of telefonisch via 14 0475 (verkort nummer).