Inspreekmogelijkheden raad en commissies

Wilt u als burger of (maatschappelijke) organisatie de raads- en commissieleden toespreken over een voorstel dat in een raads- of een commissievergadering aan de orde komt, dan is dat mogelijk.  Ook als u over een ander onderwerp, waarover de gemeenteraad iets te zeggen heeft, uw mening wilt geven biedt de gemeenteraad u die mogelijkheid. 

Inspreken over voorstel

Over voorstellen die op de agenda staan voor commissies en/of raad kunt u inspreken tijdens de commissievergaderingen. U kunt zich aanmelden tot 12.00 uur op vrijdag voor de commissievergadering. Onderaan deze pagina staat hoe u zich kunt aanmelden en voor wanneer.

Inspreken over eigen onderwerp

Wilt u de raad toespreken over een onderwerp dat niet op de agenda staat, dan kan dat tijdens de zogenaamde Informatieavonden. Let op: de gemeenteraad moet zeggenschap hebben over het gekozen onderwerp. Het kan niet gaan over klachten (daar is een aparte procedureexterne-link-icoon voor) en mag ook niet gaan over onderwerpen waartegen u bezwaar kunt maken. Zie daarvoor deze paginaexterne-link-icoon. Als u wilt inspreken op een Informatieavond, kunt u zich aanmelden tot 17.00 uur op de dag voor de bijeenkomst.

Aanmelden & data

  • Een inspreker krijgt per onderwerp 5 minuten tijd om de raads- en/of commissieleden toe te spreken.
  • Wilt u inspreken, dan kunt u zich per mail aanmelden bij de raadsgriffie: griffie@roermond.nl

Data van alle commissievergaderingen en informatieavonden zijn te vinden op de gemeentelijke website:

Wilt u meer weten over de mogelijkheden tot inspreken, dan kunt u contact opnemen met één van de medewerkers van de raadsgriffie, per mail via griffie@roermond.nl of telefonisch via 14 0475 (verkort nummer).