Telefonische bereikbaarheid

Let op: Op dit moment is de wachttijd om ons telefonisch te bereiken langer dan u van ons gewend bent. Onze excuses voor het ongemak.

Raad en commissies

Samenstelling gemeenteraad en commissies

In iBabs vindt u de samenstelling van gemeenteraad, auditcomité, college van B&W, commissie BM, commissie BS, commissie RU en de werkgeverscommissie.

Actuele agenda’s, besluiten en verslagen

Alle raadsinformatie vanaf april 2018 vindt u terug in bestuursinformatiesysteem iBabs.

Archief besluitenlijsten en verslagen

Bent op zoek naar besluiten en verslagen uit eerdere raadsperiodes? 

  • Informatie over de raad van periode 2010-2018, vindt u in Notubiz.
  • Alle informatie die eerder op onze website stond (vanaf 2010) vindt u in ons webarchief.