Telefonische bereikbaarheid

Let op: Op dit moment is de wachttijd om ons telefonisch te bereiken langer dan u van ons gewend bent. Onze excuses voor het ongemak.

Sprekersplein

Voordat de gemeenteraad besluiten neemt, willen raadsleden graag weten wat er bij de inwoners van de gemeente leeft. Daarom is er in elke vergadercyclus een sprekersplein. Op het Sprekersplein kunt u de leden van raad en commissies toespreken, zowel over geagendeerde als over niet-geagendeerde onderwerpen. Maar u kunt ook over onderwerpen die niet op de agenda staan, uw mening laten horen.

Het Sprekersplein is openbaar, publiek is van harte welkom. Wilt u komen als toeschouwer, dan hoeft u zich niet aan te melden.
 

Meld u uiterlijk 1 werkdag van tevoren aan bij de griffie via griffie@roermond.nl of bel naar 14 0475. 

Als u alleen aanwezig wilt zijn, om te horen wat er wordt gezegd, hoeft u zich niet aan te melden.

Het Sprekersplein begint om 19.00 uur. Vanaf 18.45 uur is het ontvangst met koffie/thee.

In de Tuinzaal van het stadhuis. Komt u binnen via de bestuursingang van het stadhuis, Markt 31 Roermond. (Als de deur gesloten is, kunt u aanbellen.)

 • De Sprekersplein bijeenkomsten zijn openbaar.
 • U krijgt ongeveer 5 minuten spreektijd.
 • U spreekt over onderwerpen waar de raad 'over gaat'. Dus niet over onderwerpen waarvoor het college bevoegd is.
 • Spreken is niet mogelijk in de volgende situaties:
  ◦ Bij onderwerpen waar sprake is van een juridisch geschil tussen een burger en de gemeente.
  ◦ Als sprake is van een bezwaar in de zin van hoofdstuk 7 van de Algemene wet bestuursrecht tegen het gemeentebestuur.
  ◦ Over zaken die in aanmerking komen voor de gemeentelijke klachtenprocedure.
 • U spreekt met respect. Er is geen ruimte voor aantijgingen of onheuse bejegeningen aan het adres van bestuurders, raadsleden en/of ambtenaren.

Op de bijeenkomsten van het Sprekersplein zijn vaak ook presentaties van ambtenaren of externe deskundigen aan raads- en commissieleden over verschillende onderwerpen. U bent van harte welkom deze presentaties bij te wonen.