Sprekersplein

U bevindt zich hier: Home » Bestuur en organisatie » Sprekersplein

Sprekersplein

De raad wil voordat men oordeelt over voorstellen van het college (in de commissies) en daarover besluit (in de raadsvergadering) graag tijdig weten wat er bij de inwoners van Roermond leeft.

Voordat er commissies plaatsvinden en voordat de raad bijeenkomt om te besluiten, vindt er elke vergadercyclus een Sprekersplein plaats.

Het Sprekersplein is openbaar, publiek is van harte welkom. Wilt u komen als toeschouwer, dan hoeft u zich niet aan te melden.

 

Wanneer is het Sprekersplein?
Zie onderaan de pagina voor de data van het volgende Sprekersplein.

Op het Sprekersplein kunt u uw mening kenbaar maken over in de commissies geagendeerde onderwerpen. Maar ook over niet geagendeerde onderwerpen kunt u uw mening laten horen.

De raad van de gemeente Roermond nodigt u uit om van uw sprekersrecht gebruik te maken! 

Wat moet ik doen om in te kunnen spreken?
Als u wilt inspreken dient u zich uiterlijk 1 dag voor het Sprekersplein aan te melden bij de griffie via griffier@roermond.nl of telefonisch te bereiken via 014 0475. In verband met de planning verzoeken wij u echter zich mogelijkerwijs eerder aan te melden. Aangemelde onderwerpen (en de insprekers) worden vermeld op deze website. Klik hier voor het overzicht van de insprekers voor dit Sprekersplein (zodra beschikbaar).

Spelregels inspreken.
Voor het inspreken gelden een aantal spelregels. Klik hier voor de spelregels.
 

Waar vindt het Sprekersplein plaats?
Het Sprekersplein vindt plaats in de tuinzaal van het stadhuis. Binnenkomst via de bestuursingang van het stadhuis, Markt 31 te Roermond (indien gesloten a.u.b. aanbellen).

U bent ook welkom bij eventuele presentaties.
Op de sprekersplein-bijeenkomsten zullen vaak ook presentaties plaatsvinden van ambtenaren (of externe deskundigen) aan raad- en commissieleden over diverse onderwerpen. Ook op deze wijze kunnen raad- en commissieleden hun mening vormen over onderwerpen waarover men (later) dient te beslissen. Alhoewel deze presentaties dus primair bedoeld zijn voor de raad- en commissieleden bent u ook welkom om deze presentaties bij te wonen. Het gehele Sprekersplein is namelijk openbaar.

Aanwezig zijn kan altijd, het Sprekersplein is openbaar. Aanmelden is in dat geval ook niet nodig.