Mantelzorgwaardering

U bevindt zich hier: Ambtelijke organisatie » Sociale Zaken » Zorgteam » Nieuws van het Zorgteam Roermond » Mantelzorgwaardering

Mantelzorgwaardering

Mantelzorgwaardering is een blijk van waardering voor de mantelzorgers. Voor volwassen mantelzorgers gaat het om een bedrag van € 175,- en voor mantelzorgers tot 18 jaar is dit € 40,-.

Aan welke voorwaarden moet u voldoen?

  • De mantelzorg wordt verleend aan een ingezetene van de gemeente Roermond.
  • De mantelzorger verleent minimaal drie maanden minstens acht uur per week onbetaalde zorg aan een chronisch zieke of hulpbehoevende partner, vriend(in), ouder, kind of ander familielid.
  • De hulpvrager verblijft niet in een 24 uurs woonvoorziening.
  • De waardering wordt 1 keer per jaar verstrekt voor één mantelzorger per ingezetene van de Gemeente Roermond.
  • De aanvraag is ingediend tussen 1 april van het betreffende kalenderjaar en 1 april van het daaropvolgende jaar.

Waar kan ik het formulier aanvragen?

  • Indien u in een eerder jaar een mantelzorgwaardering toegekend hebt gekregen dan krijgt de hulpvrager het formulier in april van het huidige jaar automatisch toegestuurd.
  • Gaat u voor de 1e keer een mantelzorgwaardering aanvragen dan kunt u contact opnemen met het klantencontactcentrum van de Gemeente Roermond op telefoonnummer 14 0475. Bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 8.30-17.00 uur. Zij sturen u dan het formulier toe.

De hulpvrager en de mantelzorger vullen het formulier samen in. Op basis van het ingevulde vragenformulier toetst de gemeente of aan de voorwaarden wordt voldaan. U ontvangt een brief of u in aanmerking komt voor de waardering. We maken de geldelijke waardering over op de bankrekening van de hulpvrager. De hulpvrager kan het bedrag vervolgens zelf overmaken aan de mantelzorger.

Heeft u andere vragen over mantelzorg?

Voor andere vragen over mantelzorg kunt u kosteloos terecht bij het Steunpunt Mantelzorg. Het Steunpunt Mantelzorg heeft enkele inloopspreekuren samen met het Zorgteam Roermond. Onderstaand een overzicht van de inloopspreekuren van het Steunpunt Mantelzorg.

  • Dinsdag (behalve de 1e van de maand) van 10.30 - 12.30 uur bij Medisch Centrum 'Aan de Singel' (Minderbroederssingel 2).
  • Elke 1e dinsdag van de maand van 9.00 - 11.00 uur bij Paramedisch Centrum Herten (Julianaplein 15).
  • Elke laatste donderdag van de maand van 14.00 - 16.00 bij Servicepunt Swalmen (Markt 3).

U kunt het Steunpunt Mantelzorg ook bereiken op telefoonnummer 088 - 6102000 (maandag en donderdag) en via e-mail: thuishulpcentrale@dezorggroep.nl

Digitale ontmoetingsplaats en informatiepunt mantelzorg

Sinds eind 2017 is er een digitale ontmoetingsplaats voor en door mantelzorgers. Hier is ook allerlei informatie te vinden.