Mantelzorg

Misschien zorgt u voor een naaste, uw partner, vader of moeder, kind of ander familielid of vriend en bent u mantelzorger. Op deze pagina informeren wij u over de mogelijkheden die er zijn voor informatie en ondersteuning in onze gemeente. Zorgt u zelf (onbetaald) voor een chronisch zieke of hulpbehoevende partner, vriend(in), ouder, kind of ander familielid? Dan kunt u in aanmerking komen voor een mantelzorgwaardering. U kunt hier direct online een aanvraag voor mantelzorgwaardering indienen via DigiD van de hulpvrager die de mantelzorg ontvangt.
Let op: de mantelzorgwaardering is vanaf 1 april 2024 aan te vragen. Let op: Gebruik bij de aanvraag de DigiD van de hulpvrager.

Mantelzorgwaardering aanvragen

Zorgt u onbetaald voor een chronisch zieke of hulpbehoevende partner, vriend(in), ouder, kind of ander familielid? Dan kunt u in aanmerking komen voor een mantelzorgwaardering. U kunt hier direct online een aanvraag voor mantelzorgwaardering indienen via DigiD van de hulpvrager die de mantelzorg ontvangt. Gebruik daarvoor de knop hierboven. 

Liever niet online? 

Wanneer u het moeilijk vindt dit digitaal te doen, kunt ook contact opnemen met gemeente Roermond om een aanvraagformulier per post te ontvangen. Dit kan via mail@roermond.nl of via telefoonnummer 14 0475.

Hoe vraag ik een mantelzorgwaardering aan?

 • De hulpvrager en de mantelzorger vullen het formulier op de website samen in of sturen het aanvraagformulier per post naar de gemeente.  
 • De gemeente beslist of u aan de voorwaarden voldoet. U krijgt een brief waarin de gemeente uitlegt of u de waardering krijgt. 
 • De gemeente maakt het geld over op de bankrekening van de hulpvrager. De hulpvrager kan het bedrag overmaken naar de mantelzorger.

Aan welke voorwaarden moet ik voldoen?

 • De hulpvrager woont in de gemeente Roermond.
 • De mantelzorger verleent minimaal 3 maanden minstens 8 uur per week onbetaalde zorg aan een chronisch zieke of hulpbehoevende partner, vriend(in), ouder, kind of ander familielid.
 • De hulpvrager verblijft niet in een zorginstelling.
 • De gemeente verstrekt de waardering 1 maal per jaar per inwoner van de gemeente Roermond.

Hoe hoog is de mantelzorgwaardering?

Voor volwassen mantelzorgers€175
Voor mantelzorgers tot 18 jaar€40

Mantelzorgtest Roermond online

Mantelzorgers leveren een belangrijke bijdrage aan de zorg voor hun naaste. Het is om die reden van belang dat de mantelzorgers ook goed voor zichzélf zorgen. Om mantelzorgers te ondersteunen in het goede werk dat zij doen, kunnen zij voortaan gebruikmaken van de Mantelzorgtest Roermond. De Mantelzorgtest maakt het lokale en landelijke aanbod van hulp en ondersteuning inzichtelijk.

De test geeft inzicht waarin ondersteuning geboden kan worden, hoeveel tijd en energie mantelzorg kost én of er nog genoeg tijd over is voor ontspanning, werk en andere verplichtingen. Ook helpt de Mantelzorgtest met een persoonlijk hulpaanbod: van praktische tips tot mogelijkheden om hulp in te schakelen. Het is erg belangrijk dat mantelzorgers de zorg aan hun naaste kunnen blijven bieden.

De Mantelzorgtest Roermond is gemaakt in samenwerking met lokale zorg- en welzijnsorganisaties.

Heeft u vragen over mantelzorgondersteuning in de gemeente Roermond? Neem dan contact op via het telefoonnummer 14 0475 of stuur een e-mail naar mantelzorg@roermond.nl.

Direct naar de mantelzorgtestexterne-link-icoon

Activiteiten voor mantelzorgers

Kijk voor activiteiten en bijeenkomsten voor mantelzorgers in onze gemeente op de pagina mantelzorgactiviteiten.

Waar kan ik terecht met vragen?

Volwassenen kunnen contact opnemen met het het team Wmo en jonge mantelzorgers (tot 18 jaar) met het Centrum voor Jeugd en Gezinexterne-link-icoon.

Welke ondersteuning is mogelijk?

Het Wmo-team Roermond en het CJG kunnen helpen bij vragen over welke ondersteuning mogelijk is voor u en uw hulpvrager. De soorten ondersteuning zijn: 

 • Individuele informatie en advies 
 • Praktische en emotionele ondersteuning 
 • Groepsgewijs (informatiebijeenkomsten, cursussen, lotgenotengroepen) 
 • Respijtzorg (dit is vervangende zorg voor uw naaste) 
 • Regelingen van de gemeente en bijvoorbeeld uw zorgverzekeraar 
 • Mantelzorgondersteuning van het WMO-team Roermond en van het CJG zijn gratis.

Hoe kan ik in contact komen met andere mantelzorgers?

In Roermond zijn er organisaties die bijeenkomsten organiseren voor inwoners en naasten (mantelzorgers) zoals het psychose café en Alzheimercafé. Kijk voor meer informatie op de Sociale Kaartexterne-link-icoon en de Zelfregietoolexterne-link-icoon.

Welke cursussen zijn er voor mantelzorgers?

Elk jaar vinden in Roermond verschillende workshops en/of cursussen plaats. Actuele informatie wordt geplaatst in de nieuwsbrief van gemeente Roermond. Ook kunt u met vragen over cursussen terecht bij de Aandacht functionaris mantelzorg, het Algemeen Maatschappelijk Werk Midden-Limburg (AMW-ML) Roermond of het Centrum voor Jeugd en Gezin.

Zij zijn bereikbaar via:

Aandacht functionaris Mantelzorg
Tel: 06-20171710
E mail: mantelzorg@roermond.nl

Algemeen Maatschappelijk Werk Midden-Limburg (AMW-ML) Roermond
Tel: 088 – 65 60 600
E mail: info@amwml.nl

Centrum voor Jeugd en Gezin
Tel: 088 – 43 88 300
E mail: info@cjgml.nl

Respijtzorg: ontzorging van de mantelzorger

Mantelzorgers zijn onmisbaar in onze samenleving. Daarom is het belangrijk dat we aandacht hebben voor de behoeften van mantelzorgers. Respijtzorg is ondersteuning waarmee we de mantelzorger ontzorgen. Zo kan de mantelzorger ook even tijd nemen voor zichzelf en andere belangrijke dingen in het leven: werk, studie, gezin, familie, vrienden en ontspanning. Op die manier helpen we hen de balans in hun leven te houden en de zorg voor hun naaste(n) langer vol te houden. 

Respijtzorg is er in allerlei verschillende vormen. Het kan zowel buitenshuis als thuis plaatsvinden, uitgevoerd worden door een bekende, vrijwilliger of beroepskracht, een korte of langere periode betreffen en individueel of collectief zijn. Denk bijvoorbeeld aan: 

 • een georganiseerde activiteit, al dan niet met de mantelzorger erbij;
 • tijdelijke aanwezigheid in huis, bijvoorbeeld door een vrijwilliger of individueel begeleider;
 • dagopvang in de buurt, bij een algemene voorziening of bij een maatwerkvoorziening;
 • logeerzorg, bijvoorbeeld bij een gastgezin, zorghotel of logeerhuis.

Binnen de gemeente Roermond is Vijf uw eerste aanspreekpunt wanneer u een beroep wilt doen op respijtzorg. Vijf onderzoekt graag samen met u en de inwoner die u ondersteunt naar een passend antwoord in het leven van alledag. Daarbij kijkt Vijf naar de mogelijkheden, kansen en oplossingen in de buurt en het sociale netwerk van de hulpbehoevende. Ook is er aandacht voor andere ontwikkelingen en mogelijkheden, zoals de inzet van domotica en zorgtechnologie. Deze kunnen de zelfredzaamheid van de hulpbehoevende aanzienlijk vergroten en in belangrijke mate bijdragen aan uw vitaliteit als mantelzorger. 

Graag betrekt Vijf u in een zo vroeg mogelijk stadium om input te geven en mee te denken bij de ontwikkeling van passende vormen van respijtzorg; zowel voor de korte als de lange termijn. Daarom geldt: hoe eerder u contact opneemt, hoe beter. Dit biedt de ruimte om echt samen te kijken naar de best oplossing voor alle betrokkenen. U kunt Vijf bereiken via de volgende contactgegevens: 

 • Telefoonnummer: 0475 - 38 46 39 (op maandag t/m donderdag bereikbaar van 9.00 tot 16.30 uur en op vrijdag van 9.00 tot 13.00 uur);
 • E-mailadres: info@vijf.nu.

Vervoer voor mantelzorgers en hun naasten

Gaat u als mantelzorger wel eens mee naar het ziekenhuis? Of doet u samen boodschappen met de persoon voor wie u zorgt of onderneemt u samen weleens iets leuks? Dan hoeft u de reiskosten niet altijd zelf te betalen. Dit zijn de mogelijkheden:

Waar kan ik zelf informatie vinden?

Folder: Oog voor de mantelzorgers

Misschien zorgt u voor een naaste, uw partner, vader of moeder, kind, ander familielid of vriend en bent u mantelzorger. In deze folder informeren wij u over waar u terecht kunt met vragen, informatie en ondersteuning in onze gemeente.

Op de hoogte blijven?

De digitale nieuwsbrief van gemeente Roermond vermeldt ook informatie voor mantelzorgers. U kunt zich abonneren op de nieuwsbrief via: www.roermond.nl/service.