Mantelzorg

Zorgt u onbetaald voor een chronisch zieke of hulpbehoevende partner, vriend(in), ouder, kind of ander familielid? Dan kunt u in aanmerking komen voor een mantelzorgwaardering.

Mantelzorgwaardering

Bel de gemeente via 14 0475 en vraag om het formulier.

Contact opnemen

  • De hulpvrager en de mantelzorger vullen het formulier samen in en sturen het naar de gemeente.  
  • De gemeente beslist of u aan de voorwaarden voldoet. U krijgt een brief waarin de gemeente uitlegt of u de waardering krijgt. 
  • De gemeente maakt het geld over op de bankrekening van de hulpvrager. De hulpvrager kan het bedrag overmaken naar de mantelzorger.

Heeft u al een keer een mantelzorgwaardering gekregen? Dan krijgt de zorgvrager in april het formulier automatisch thuis.

  • De hulpvrager woont in de gemeente Roermond.
  • De mantelzorger verleent minimaal 3 maanden minstens 8 uur per week onbetaalde zorg aan een chronisch zieke of hulpbehoevende partner, vriend(in), ouder, kind of ander familielid.
  • De hulpvrager verblijft niet in een 24 uurs woonvoorziening.
  • De gemeente verstrekt de waardering 1 maal per jaar per inwoner van de Gemeente Roermond.
Voor volwassen mantelzorgers € 175,-
Voor mantelzorgers tot 18 jaar € 40,-


Hulp bij het huishouden voor mantelzorgers

Mantelzorgers kunnen gebruik maken van een regeling waarmee ze huishoudelijke hulp kunnen inkopen. Mantelzorgers kunnen ervoor kiezen om wekelijks (max. 3 uur per week), of incidenteel (bijvoorbeeld voor een grote schoonmaak) uren hulp in te kopen. Voor meer informatie kunt u bellen met de Gemeente Roermond via 14 0475.

Vervangende zorg en respijtzorg

Bij vervangende zorg of respijtzorg neemt iemand (tijdelijk) de zorg over. De mantelzorger krijgt dan tijd voor zichzelf. U kunt contact opnemen met het Zorgteam Roermond via (0475) 35 91 21 of via infozorgteam@roermond.nl.
 

Uw Reactie
Uw Reactie