Corona

Het coronavirus heeft ook gevolgen voor onze dienstverlening. Lees hier meer informatie.
Een actueel overzicht van belangrijke updates vindt u in ons liveblog

Mantelzorg

Misschien zorgt u voor een naaste, uw partner, vader of moeder, kind of ander familielid of vriend en bent u mantelzorger. Op deze pagina informeren wij u over de mogelijkheden die er zijn voor informatie en ondersteuning in onze gemeente.

Waar kan ik terecht met vragen?

Volwassenen kunnen contact opnemen met het Zorgteam Roermond en jonge mantelzorgers (tot 18 jaar) met het Centrum voor Jeugd en Gezin.

Welke ondersteuning is mogelijk?

Het Zorgteam Roermond en het CJG kunnen helpen bij vragen over welke ondersteuning mogelijk is voor u en uw hulpvrager. De soorten ondersteuning zijn: 

 • Individuele informatie en advies 
 • Praktische en emotionele ondersteuning 
 • Groepsgewijs (informatiebijeenkomsten, cursussen, lotgenotengroepen) 
 • Respijtzorg (dit is vervangende zorg voor uw naaste) 
 • Regelingen van de gemeente en bijvoorbeeld uw zorgverzekeraar 
 • Mantelzorgondersteuning van het Zorgteam Roermond en van het CJG zijn gratis.

Hoe kan ik in contact komen met andere mantelzorgers?

Elke maand organiseert de groep Wij Mantelzorgers Roermond een bijeenkomst met een onderwerp dat door mantelzorgers zelf is aangedragen. 

Voor vragen hierover kunt u terecht bij Ria Wassenberg en Savannah Offermans via telefoonnummer 088 - 6560 600 of stuur een e-mail naar wijmantelzorgersroermond@amwml.nl.

Zijn er nog meer mogelijkheden voor contact met andere mantelzorgers? 

Naast de bijeenkomsten van Wij Mantelzorgers Roermond zijn er organisaties die bijeenkomsten organiseren voor inwoners en naasten (mantelzorgers) zoals het psychose cafe en Alzheimer cafe.

Welke cursussen zijn er voor mantelzorgers?

Elk jaar vinden in Roermond verschillende workshops en/of cursussen plaats waaronder de cursus mantelzorg in balans, de cursus dementie en mantelzorg en de cursus voor broertjes en zusjes van kinderen met een beperking. Ook zijn er cursussen voor naasten van mensen met psychische of psychiatrische problematiek. Voor meer informatie kunt u terecht bij het Zorgteam Roermond of het Centrum voor Jeugd en Gezin.

Vervangende zorg en respijtzorg

Bij vervangende zorg of respijtzorg neemt iemand (tijdelijk) de zorg over. De mantelzorger krijgt dan tijd voor zichzelf. U kunt contact opnemen met het Zorgteam Roermond via telefoonnummer 14 0475 of via infozorgteam@roermond.nl.

Mantelzorgwaardering

Zorgt u onbetaald voor een chronisch zieke of hulpbehoevende partner, vriend(in), ouder, kind of ander familielid? Dan kunt u in aanmerking komen voor een mantelzorgwaardering. Stuur een mail naar mail@roermond.nl om een aanvraagformulier aan te vragen. Bellen met 14 0475 kan ook. 

 • De hulpvrager en de mantelzorger vullen het formulier samen in en sturen het naar de gemeente.  
 • De gemeente beslist of u aan de voorwaarden voldoet. U krijgt een brief waarin de gemeente uitlegt of u de waardering krijgt. 
 • De gemeente maakt het geld over op de bankrekening van de hulpvrager. De hulpvrager kan het bedrag overmaken naar de mantelzorger.

Heeft u al een keer een mantelzorgwaardering gekregen? Dan krijgt de zorgvrager in april het formulier automatisch thuis.

 • De hulpvrager woont in de gemeente Roermond.
 • De mantelzorger verleent minimaal 3 maanden minstens 8 uur per week onbetaalde zorg aan een chronisch zieke of hulpbehoevende partner, vriend(in), ouder, kind of ander familielid.
 • De hulpvrager verblijft niet in een 24 uurs woonvoorziening.
 • De gemeente verstrekt de waardering 1 maal per jaar per inwoner van de Gemeente Roermond.
Voor volwassen mantelzorgers € 175,-
Voor mantelzorgers tot 18 jaar € 40,-
Uw Reactie
Uw Reactie