beschermd-2-personen iconMantelzorg

Misschien zorgt u voor een naaste, uw partner, vader of moeder, kind of ander familielid of vriend en bent u mantelzorger. Op deze pagina informeren wij u over de mogelijkheden die er zijn voor informatie en ondersteuning in onze gemeente. Zorgt u zelf (onbetaald) voor een chronisch zieke of hulpbehoevende partner, vriend(in), ouder, kind of ander familielid? Dan kunt u in aanmerking komen voor een mantelzorgwaardering. U kunt hier direct online een aanvraag voor mantelzorgwaardering indienen via DigiD van de hulpvrager die de mantelzorg ontvangt.
Let op: Gebruik bij de aanvraag de DigiD van de hulpvrager.

Informatie voor iedereen die zorgt voor een naaste

Omslag folder 'Oog voor de mantelzorger'

Misschien zorgt u voor een naaste, uw partner, vader of moeder, kind, ander familielid of vriend en bent u mantelzorger. In deze folder informeren wij u over waar u terecht kunt met vragen, informatie en ondersteuning in 
onze gemeente.

Mantelzorgwaardering aanvragen

Zorgt u onbetaald voor een chronisch zieke of hulpbehoevende partner, vriend(in), ouder, kind of ander familielid? Dan kunt u in aanmerking komen voor een mantelzorgwaardering. U kunt hier direct online een aanvraag voor mantelzorgwaardering indienen via DigiD van de hulpvrager die de mantelzorg ontvangt. Gebruik daarvoor de knop hierboven. 

Liever niet online? 

Wanneer u het moeilijk vindt dit digitaal te doen, kunt ook contact opnemen met gemeente Roermond om een aanvraagformulier per post te ontvangen. Dit kan via wmoformulier@roermond.nl of via telefoonnummer 14 0475.  

Houd er rekening mee dat een aanvraag die u met een papieren aanvraagformulier doet 8 weken verwerkingstijd kost. Doet u uw aanvraag online (via de knop hierboven) dan kan deze sneller worden afgehandeld. 

Hoe vraag ik een mantelzorgwaardering aan?

 • De hulpvrager en de mantelzorger vullen het formulier op de website samen in of sturen het aanvraagformulier per post naar de gemeente.  

 • De gemeente beslist of u aan de voorwaarden voldoet. U krijgt een brief waarin de gemeente uitlegt of u de waardering krijgt. 
 • De gemeente maakt het geld over op de bankrekening van de hulpvrager. De hulpvrager kan het bedrag overmaken naar de mantelzorger.

Aan welke voorwaarden moet ik voldoen?

 • De hulpvrager woont in de gemeente Roermond.
 • De mantelzorger verleent minimaal 3 maanden minstens 8 uur per week onbetaalde zorg aan een chronisch zieke of hulpbehoevende partner, vriend(in), ouder, kind of ander familielid.
 • De hulpvrager verblijft niet in een 24 uurs woonvoorziening.
 • De gemeente verstrekt de waardering 1 maal per jaar per inwoner van de gemeente Roermond.

Hoe hoog is de mantelzorgwaardering?

Voor volwassen mantelzorgers €175
Voor mantelzorgers tot 18 jaar

€40

Waar kan ik terecht met vragen?

Volwassenen kunnen contact opnemen met het het team Wmo en jonge mantelzorgers (tot 18 jaar) met het Centrum voor Jeugd en Gezin.

Welke ondersteuning is mogelijk?

Het Wmo-team Roermond en het CJG kunnen helpen bij vragen over welke ondersteuning mogelijk is voor u en uw hulpvrager. De soorten ondersteuning zijn: 

 • Individuele informatie en advies 
 • Praktische en emotionele ondersteuning 
 • Groepsgewijs (informatiebijeenkomsten, cursussen, lotgenotengroepen) 
 • Respijtzorg (dit is vervangende zorg voor uw naaste) 
 • Regelingen van de gemeente en bijvoorbeeld uw zorgverzekeraar 
 • Mantelzorgondersteuning van het WMO-team Roermond en van het CJG zijn gratis.

Hoe kan ik in contact komen met andere mantelzorgers?

Elke maand organiseert de groep Wij Mantelzorgers Roermond een bijeenkomst met een onderwerp dat door mantelzorgers zelf is aangedragen. 

Voor vragen hierover kunt u terecht bij Ria Wassenberg en Savannah Offermans via telefoonnummer 088 - 6560 600 of stuur een e-mail naar wijmantelzorgersroermond@amwml.nl.

Zijn er nog meer mogelijkheden voor contact met andere mantelzorgers? 

Naast de bijeenkomsten van Wij Mantelzorgers Roermond zijn er organisaties die bijeenkomsten organiseren voor inwoners en naasten (mantelzorgers) zoals het psychose cafe en Alzheimercafe.

Welke cursussen zijn er voor mantelzorgers?

Elk jaar vinden in Roermond verschillende workshops en/of cursussen plaats. Actuele informatie wordt geplaatst in de nieuwsbrief van gemeente Roermond. Ook kunt u met vragen over cursussen terecht bij het WMO-team Roermond, bij de aandacht functionaris mantelzorg, of bij het Centrum voor Jeugd en Gezin.

Vervangende zorg en respijtzorg

Bij vervangende zorg of respijtzorg neemt iemand (tijdelijk) de zorg over. De mantelzorger krijgt dan tijd voor zichzelf. U kunt contact opnemen met het WMO-team Roermond via telefoonnummer 14 0475 of via mail@roermond.nl.

Vervoer voor mantelzorgers en hun naasten

Gaat u als mantelzorger wel eens mee naar het ziekenhuis? Of doet u samen boodschappen met de persoon voor wie u zorgt of onderneemt u samen weleens iets leuks? Dan hoeft u de reiskosten niet altijd zelf te betalen. Dit zijn de mogelijkheden:

Waar kan ik zelf informatie vinden?

Op de hoogte blijven?

De digitale nieuwsbrief van gemeente Roermond vermeldt ook informatie voor mantelzorgers. U kunt zich abonneren op de nieuwsbrief via: www.roermond.nl/service.