Informatie en verwijzingen

Ondersteuning Wmo

Als u ondersteuning, zorg of hulp nodig heeft die u niet kunt krijgen van familie, buren of vrijwilligers.

Tegemoetkoming chronisch zieken

Als u kosten maakt door ziekte, kunt u hier mogelijk een tegemoetkoming voor ontvangen. 

Bereikbaarheid Sociale Zaken

Heeft u een vraag of wilt u een afspraak maken? Dat kan online, of u kunt ons bellen.

Mantelzorg

Als u zorgt voor een zieke of hulpbehoevende partner, vriend(in), ouder, kind of ander familielid.

Jeugd

Als het nodig is zorgt de gemeente dat gezinnen, kinderen en jongeren ondersteuning krijgen.

Vrijwilligerswerk en -verzekering

De gemeente ondersteunt en stimuleert vrijwilligerswerk.

Hart voor Roermond (AED)

Op verschillende plaatsen in de gemeente zijn AED's beschikbaar.

Dementievriendelijk Roermond

Informatie en verwijzingen rondom zorg en gezondheid

Informatie en verwijzingen naar informatie en instellingen op het gebied van zorg en gezondheid.

Zorgfraude melden

Heeft u het vermoeden dat een zorgaanbieder regels overtreedt om er zelf beter van te worden? Komt de zorgaanbieder lange tijd veel minder dan afgesproken is met de gemeente. Dan willen we graag dat u dit meldt bij ons want wij willen dat inwoners de zorg krijgen die ze nodig hebben.