Parkeren in Roermond

U bevindt zich hier: Home » Bestuur en organisatie » Ambtelijke organisatie » Parkeren

Parkeren in Roermond

Er zijn verschillende parkeermogelijkheden voor zowel motorvoertuigen als fietsen. Kijk hier voor meer informatie over tijden, betalingen en plaatsen.

In Roermond kan geparkeerd worden op straat, op parkeerterreinen en in parkeergarages. De parkeerplaatsen op straat zijn gereserveerd voor vergunninghouders of betaald parkeren. De tijden van betaald parkeren en de blauwe zone zijn als volgt:

  • maandag t/m zaterdag 08:00 - 20:00 uur
  • zondag 12.00 - 20.00 uur

Betaald parkeren op straat kan binnen de Singelring maximaal 60 minuten. Op de Singelring zelf en in de blauwe zone kan maximaal 1 uur worden geparkeerd. In de overige gebieden geldt bij parkeren op straat een maximale parkeerduur van 2 uur. Op de parkeerterreinen geldt over het algemeen een maximale parkeerduur van 24 uur.

Meer informatie per parkeergelegenheid:

Parkeerfolder
In de parkeerfolder vindt u informatie over de verschillende parkeerlocaties in Roermond. De folder is verkrijgbaar bij de Publiekswinkel van de gemeente Roermond en bij verschillende winkels in de binnenstad. U kunt de parkeerfolder ook downloaden en zelf uitprinten voordat u een bezoek aan Roermond brengt.

Parkeervergunningen

Parkeren Gehandicapten

In de Roermondse binnenstad kan bij gehandicaptenparkeerplaatsen maximaal 3 uur gratis worden geparkeerd. In totaal zijn 32 gehandicaptenparkeerplaatsen aanwezig verspreid over de stad. Daarnaast kan met een gehandicaptenparkeerkaart maximaal 3 uur bij parkeerverboden (gele lijn of verkeersbord E1) geparkeerd worden, waarbij gebruik gemaakt dient te worden van een parkeerschijf. Het overige verkeer mag hierdoor echter niet worden gehinderd. Tevens mag met een gehandicaptenparkeerkaart onbeperkt in een blauwe zone worden geparkeerd, waarbij er geen maximale parkeerduur geldt en ook geen gebruik gemaakt hoeft te worden van een parkeerschijf.

Parkeren grote voertuigen

In Roermond is het verboden binnen de bebouwde kom te parkeren met grote voertuigen op werkdagen tussen 18:00 uur ’s avonds en 8:00 uur ’s ochtends en op weekenddagen de gehele dag. Onder een groot voertuig wordt verstaan een voertuig dat hoger is dan 2,40 meter of langer is dan 6,00 meter. Op enkele wegen op bedrijventerreinen mogen grote voertuigen wel parkeren. Informatie hierover kan opgevraagd worden bij de Gemeente Roermond. Deze locaties worden met verkeersborden aangegeven.

Parkeren caravans, kampeerauto’s e.d.

Binnen de bebouwde kom van Roermond is het verboden caravans, kampeerauto’s en dergelijke langer dan op drie achtereenvolgende dagen op de openbare weg te parkeren. Wanneer de kampeerauto of caravan over een korte afstand verplaatst wordt gaat daarbij geen nieuwe termijn van drie dagen in.

Fietsenstallingen

Fietsers kunnen in de Roermondse binnenstad de fiets onbewaakt stallen in een fietsrek of bewaakt stallen in een fietsenstalling. Het is in de binnenstad verboden de fiets op straat buiten een fietsenrek te plaatsen. De fietsrekken staat verspreid over de binnenstad nabij de winkelpromenades. In Roermond zijn 4 bewaakte rijwielstallingen aanwezig en 1 mobiele rijwielstalling. De mobiele stalling wordt speciaal voor het uitgaanspubliek op zaterdagavond en –nacht geplaatst in de Kruisherenstraat nabij het Stationsplein.

Blauwe zone

In de wijken Roermondse Veld en Vrijveld en in de omgeving van de Venloseweg en Kapellerlaan geldt een blauwe zone met een maximale parkeerduur van 1 uur. In de blauwe zone gelden de volgende regels:

  • De maximale parkeerduur bedraagt 1 uur;
  • Het gebruik van een parkeerschijf is verplicht;
  • De blauwe zone geldt van maandag t/m zaterdag van 8:00 tot 20:00 uur en op zondag van 12:00 tot 20:00 uur;
  • Binnen de blauwe zone mag alleen in parkeervakken of bij een blauwe lijn geparkeerd worden;
  • Houders van een gehandicaptenparkeerkaart of -plaats hoeven geen parkeerschijf of ontheffing te gebruiken.
  • Bewoners, bedrijven en bezoekers van de blauwe zone kunnen een ontheffing krijgen.
  • Kijk hier voor meer informatie over parkeren in de blauwe zone