Online aanvragen bijzondere bijstand en inkomenstoeslag

Heeft u een bijstandsuitkering of een laag inkomen? Dan kunt u voor sommige kosten online bijzondere bijstand aanvragen. Een individuele inkomenstoeslag is een geldbedrag voor mensen die langere tijd van een laag inkomen moeten leven en geen zicht hebben op een hoger inkomen. Het bedrag mag u vrij besteden.

Meteen aanvragen

U krijgt via de email een bevestiging dat wij uw aanvraag hebben ontvangen. Krijgt u geen bevestiging, bel dan met 14 0475.

Hoe werkt online aanvragen?

In dit korte filmpjeexterne-link-icoon krijgt u in 2 minuten uitleg over online aanvragen.

Hoe werkt online aanvragen?

•    Eigen bijdrage mondzorg (tandarts, orthodontie)
•    Brillen en contactlenzen
•    Bewindvoering
•    Eigen bijdrage rechtsbijstand (ook griffierecht)
•    Maatschappelijke participatie

Op de pagina 'bijzondere bijstand' vindt u de voorwaarden voor bijzondere bijstand.

Wat zijn de voorwaarden voor een inkomenstoeslag?

Meer informatie over individuele inkomenstoeslag kunt u vinden op de pagina 'inkomenstoeslag'. Hier vindt u ook de voorwaarden.

Wat heeft u nodig om online aan te vragen?

Om online bijzondere bijstand of een individuele inkomenstoeslag aan te vragen heeft u het volgende nodig:

•    Een apparaat met internetverbinding;
•    Uw DigiD;
•    E-mailadres;
•    Offerte of rekening van de kosten waarvoor u bijstand aanvraagt;
•    Overzichten van inkomen en vermogen als u geen bijstandsuitkering heeft.

Bij uw aanvraag hebben wij bewijzen nodig. Wij vragen naar het inkomen en vermogen van uzelf, uw partner en thuiswonende kinderen tot 18 jaar. Ook hebben wij de rekeningen of offertes nodig van de kosten waarvoor u de bijzondere bijstand aanvraagt. Welke bewijsstukken wij nodig hebben, staat in het volgende tabmenu.

Heeft u niet alle bewijsstukken?

Wij sturen u dan een brief. Hierin staat welke gegevens u nog moet inleveren. Dan duurt het wel langer voordat wij een besluit nemen op uw aanvraag.

Heeft u een partner?

Als u getrouwd bent of samenwoont doet u samen met uw partner een aanvraag. Uw partner logt in met zijn of haar eigen DigiD.

Wilt u online bijzondere bijstand voor uw kinderen aanvragen?

•    U kunt bijzondere bijstand aanvragen voor kinderen die bij u wonen en die jonger dan 18 jaar zijn. 
•    U heeft geen DigiD voor uw kinderen nodig. 
•    Dit kan niet voor een individuele inkomenstoeslag. Deze kan alleen worden aangevraagd voor personen die 21 jaar of ouder zijn.

U vraagt bijzondere bijstand aan. Welke bewijsstukken hebben wij dan van u nodig?

Bij uw aanvraag hebben wij bewijzen nodig.

Voor bewindvoering/mentorschap hebben wij nodig:

 • Uitspraak van de rechtbank bewindvoering/mentorschap
 • Rekening kosten bewindvoering/mentorschap

Voor bril/contactlenzen of mondzorg:

 • Offerte of rekening
 • Bij gewijzigde oogsterkte: nota opticien waaruit dit blijkt
 • Polis zorgverzekering van dit jaar
 • Vergoedingenoverzicht zorgverzekering (alle pagina's)

Voor rechtsbijstand:

 • Rekening kosten rechtsbijstand
 • Polis rechtsbijstandverzekering
 • Toevoeging van de Raad voor Rechtsbijstand

Heeft u geen bijstandsuitkering van ons?

 • Dan hebben wij ook bewijsstukken van u en uw eventuele partner nodig om uw inkomen en vermogen te beoordelen. Zorg ervoor dat u de volgende stukken digitaal bij de hand heeft als u uw aanvraag doet:
 • Geldig identiteitsbewijs van u (en uw partner). Wij hebben alleen een identiteitsbewijs van u nodig als wij dit nog niet eerder van u hebben ontvangen.
 • Heeft u een verblijfsvergunning? Dan hebben wij deze ook van u nodig.
 • Afschriften van alle betaal- en spaarrekeningen van de afgelopen 3 maanden met daarop het saldo (ook van uw kinderen jonger dan 18 jaar).
 • Bankiert u via internet? Print dan het laatste overzicht met saldo. Maakte u de kosten op een datum in het verleden? Dan hebben wij de afschriften nodig van 3 maanden voor de datum dat u de kosten maakte.
 • Bewijzen van uw inkomen over de laatste maand.
 • Heeft u wisselende inkomsten? Dan hebben wij de bewijzen van uw inkomen over de laatste 6 maanden nodig.
 • Bewijzen van heffingskortingen en/of alimentatie.
 • Heeft u thuiswonende kinderen van 21 jaar of ouder? Dan hebben wij een overzicht van de studiefinanciering nodig.
 • Huurt u een kamer? Dan hebben wij uw huurcontract en een bewijs van overschrijving van de huur nodig.
 • Woont u in een instelling? Dan hebben wij de brief van het CAK nodig die gaat over de bijdrage die u betaalt volgens de Wet langdurige zorg (Wlz).
 • Heeft u een eigendomswoning? Dan moet u de laatste jaaropgave van uw hypotheek, de WOZ beschikking en de polis levensverzekering gekoppeld aan uw woning inleveren.
 • Bewijzen van uw schulden en de maandelijkse betalingen hieraan.
 • Bewijzen van vermogen of bezittingen (bijvoorbeeld: afkoopwaarde levensverzekering, waardepapieren enzovoort)

Heeft u bewijsstukken op papier?

Het liefst ontvangen wij een Pdf-bestand. Scan het document en sla het op als een Pdf-bestand. Een foto of Word-document mag ook, als deze maar duidelijk leesbaar is. Van originele bankafschriften kunt u foto’s maken. Zorg dat op de bankafschriften het saldo staat.

Bankiert u digitaal?

Dan kunt u een rekeningoverzicht downloaden via de website van uw bank. Dit is gratis. Zorg ervoor dat u de rekeningoverzichten opslaat als pdf-bestand.

Heeft u niet alle bewijsstukken?

Wij sturen u dan een brief. Hierin staat welke gegevens u nog moet inleveren. Het duurt dan wel langer voordat wij een besluit nemen op uw aanvraag.

U vraagt een inkomenstoeslag aan. Welke bewijsstukken hebben wij dan van u nodig?

Bij uw aanvraag hebben wij bewijzen nodig.

Heeft u een bijstandsuitkering?

Heeft u langer dan 3 jaar een bijstandsuitkering van de gemeente Roermond? Dan hebben wij geen bewijsstukken van u nodig.

Ontvangt u minder dan 3 jaar een bijstandsuitkering? Dan hebben wij de jaaropgaves nodig van de periode dat u geen bijstandsuitkering kreeg.

Vroeg u al eerder de individuele inkomenstoeslag aan en kregen wij toen al jaaropgaves over eerdere jaren? Dan hoeft u deze niet nog een keer in te leveren.

Welke bewijsstukken zijn nodig voor het aanvragen van een individuele inkomenstoeslag als u geen bijstandsuitkering ontvangt?

Wij hebben bewijsstukken van u en uw eventuele partner nodig om uw inkomen en vermogen te beoordelen. Zorg ervoor dat u de volgende stukken digitaal bij de hand heeft als u uw aanvraag doet:

 • Afschriften van alle betaal- en spaarrekeningen van de afgelopen 3 maanden met daarop het saldo (ook van uw kinderen jonger dan 18 jaar).
 • Bankiert u via internet? Print dan het laatste overzicht met saldo.
 • Alle jaaropgaves van de laatste 3 jaren.
 • Loonstrook of overzicht van al het inkomen van de vorige maand.
 • Krijgt u heffingskortingen en/of alimentatie? Dan hebben wij een bewijs hiervan nodig.
 • Heeft u thuiswonende kinderen van 21 jaar of ouder? Dan hebben wij een overzicht van de studiefinanciering nodig.
 • Huurt u een kamer: dan hebben wij uw huurcontract en een bewijs van overschrijving van de huur nodig.
 • Bewijzen van vermogen of bezittingen (bijvoorbeeld afkoopwaarde levensverzekering, waardepapieren enzovoort).

Heeft u deze gegevens niet of niet allemaal of hebben wij meer informatie nodig om uw aanvraag te beoordelen? Dan laten wij dat aan u weten. Wij sturen u dan een brief.

Heeft u bewijsstukken op papier?

Het liefst ontvangen wij een Pdf-bestand. Scan het document en sla het op als een Pdf-bestand. Een foto of Word-document mag ook, als deze maar duidelijk leesbaar is. Van originele bankafschriften kunt u foto’s maken. Zorg dat op de bankafschriften het saldo staat.

Bankiert u digitaal?

Dan kunt u een rekeningoverzicht downloaden via de website van uw bank. Dit is gratis. Zorg ervoor dat u de rekeningoverzichten opslaat als pdf-bestand.

Heeft u niet alle bewijsstukken?

Wij sturen u dan een brief. Hierin staat welke gegevens u nog moet inleveren. Het duurt dan wel langer voordat wij een besluit nemen op uw aanvraag.

Heeft u hulp nodig?

Misschien kunt u iemand in uw omgeving vragen om u te helpen. Digitaal aanvragen is namelijk de snelste manier. Komt u er samen niet uit of heeft u vragen? Bel dan het cluster Sociale Zaken via telefoonnummer 14 0475. Wij kijken dan samen met u naar de beste manier om digitaal bijzondere bijstand aan te vragen.

Ook De WegWijzer kan u helpen, kijk op www.wegwijzerroermond.nlexterne-link-icoon.

Voor vragen of hulp met taal, rekenen, digitaal werken kunt u ook terecht bij bibliotheek Bibliorura. Ook als u helemaal niet weet hoe een computer werkt kunt u daar terecht voor hulp of een gratis cursus om digitaal beter te worden. Kijk voor meer informatie op www.bibliorura.nlexterne-link-icoon.

Mag u de aanvraag ook op papier doen?

Dat kan. Maar lukt het u niet om de aanvraag via de website te doen, bel dan eerst het cluster Sociale Zaken via telefoonnummer 14 0475. Wij kijken dan eerst of het lukt om samen met u het digitale formulier in te vullen.

Wanneer krijgt u een besluit?

Als alle gegevens compleet zijn, krijgt u binnen 8 weken een besluit op uw aanvraag individuele inkomenstoeslag.

Heeft u een bijstandsuitkering?

Dan krijgt u binnen 5 werkdagen een besluit op uw aanvraag bijzondere bijstand.

Heeft u geen bijstandsuitkering?

Dan krijgt u binnen 8 weken een besluit op uw aanvraag. Is uw draagkracht korter dan 12 maanden geleden vastgesteld? Dan krijgt u binnen 5 werkdagen een besluit op uw aanvraag bijzondere bijstand.

Ik krijg een wit scherm of een foutmelding na aanmelden met DigiD

Waarschijnlijk voldoet de software op uw computer of mobiele apparaat niet meer aan de minimale beveiligingseisen van DigiD. Sinds 13 mei 2019 is het niet meer mogelijk in te loggen met DigiD als u gebruik maakt van een verouderd systeem. U kunt daarom met dit apparaat niet meer inloggen met uw DigiD.