Werk en inkomen

Hulp bij laag inkomen

Op de inkomenskaart kunt u informatie vinden over landelijke en lokale regelingen die u mogelijk kunnen helpen.

Bijstandsuitkering

Een bijstandsuitkering kan u tijdelijk helpen als u niet genoeg geld heeft om van te leven.

Bijzondere bijstand

U kunt bijzondere bijstand aanvragen als uw inkomen te laag is om bepaalde kosten zelf te kunnen betalen.  De kosten moeten dringend nodig zijn en niet door een andere regeling worden vergoed.

Online aanvragen bijzondere bijstand en inkomenstoeslag

De bijzondere bijstand en inkomenstoeslag kunt u ook digitaal aanvragen.

Inkomenstoeslag

Heeft u een laag inkomen en heeft u geen uitzicht op een hoger inkomen? Dan kun u een inkomenstoeslag aanvragen. 

Schuldhulp

Iedere inwoner van Roermond met geldproblemen kan hulp krijgen met het vinden van een oplossing. U krijgt advies, begeleiding en ondersteuning bij de aanpak of het voorkomen van geldproblemen.

Bijstand zelfstandigen

Als u als ondernemer financiële hulp nodig heeft. 

Bereikbaarheid Sociale Zaken

Heeft u een vraag of wilt u een afspraak maken? Dat kan online, of u kunt ons bellen.

Aanvullende inkomsten doorgeven

Online uw inkomsten doorgeven als u een uitkering van de Participatiewet (bijstandsuitkering) of IOAW uitkering ontvangt.

Fraude melden

Zorgfraude en uitkeringsfraude is op een oneerlijke manier voordeel halen uit de Nederlands gezondsheidszorg of om een hogere uitkering te krijgen. Ken je iemand die fraudeert, of heb je een vermoeden? Meld dit bij ons.