Telefonische bereikbaarheid

Let op: Op dit moment is de wachttijd om ons telefonisch te bereiken langer dan u van ons gewend bent. Onze excuses voor het ongemak.

Werk en inkomen

Schuldhulp

De gemeente gaat samen met u op zoek naar oplossingen als u problemen met geld heeft.

Contactgegevens Sociale Zaken

U kunt telefonisch een afspraak maken via 14 0475.

Bijstandsuitkering

Een bijstandsuitkering kan u tijdelijk helpen als u niet genoeg geld heeft om van te leven.

Bijstand zelfstandigen

Als u als ondernemer financiële hulp nodig heeft. 

Hulp bij laag inkomen

Op de inkomenskaart kunt u informatie vinden over landelijke en lokale regelingen die u mogelijk kunnen helpen.

Online aanvragen bijzondere bijstand en inkomenstoeslag

De bijzondere bijstand en inkomenstoeslag kunt u ook digitaal aanvragen.

Inkomenstoeslag

Heeft u een laag inkomen en heeft u geen uitzicht op een hoger inkomen? Dan kun u een inkomenstoeslag aanvragen. 

Bijzondere bijstand

U kunt bijzondere bijstand aanvragen als uw inkomen te laag is om bepaalde kosten zelf te kunnen betalen.  De kosten moeten dringend nodig zijn en niet door een andere regeling worden vergoed.

Fraude melden

Zorgfraude en uitkeringsfraude is op een oneerlijke manier voordeel halen uit de Nederlands gezondsheidszorg of om een hogere uitkering te krijgen. Ken je iemand die fraudeert, of heb je een vermoeden? Meld dit bij ons.

Subsidie Europees Sociaal Fonds

De gemeente Roermond gebruik van een subsidieregeling Europees Sociaal Fonds (ESF) van de Europese Unie.