Werk en inkomen

Schuldhulp

De gemeente gaat samen met u op zoek naar oplossingen als u problemen met geld heeft.

Contactgegevens Sociale Zaken

U kunt telefonisch een afspraak maken via 14 0475.

Bijstandsuitkering

Een bijstandsuitkering kan u tijdelijk helpen als u niet genoeg geld heeft om van te leven.

Bijstand zelfstandigen

Als u als ondernemer financiële hulp nodig heeft. 

Hulp bij laag inkomen

Op de inkomenskaart kunt u informatie vinden over landelijke en lokale regelingen die u mogelijk kunnen helpen.

Online aanvragen bijzondere bijstand en inkomenstoeslag

De bijzondere bijstand en inkomenstoeslag kunt u ook digitaal aanvragen.

Inkomenstoeslag

Heeft u een laag inkomen en heeft u geen uitzicht op een hoger inkomen? Dan kun u een inkomenstoeslag aanvragen. 

Bijzondere bijstand

U kunt bijzondere bijstand aanvragen als uw inkomen te laag is om bepaalde kosten zelf te kunnen betalen.  De kosten moeten dringend nodig zijn en niet door een andere regeling worden vergoed.

Uw Reactie
Uw Reactie